استودیو آلوبالو

استودیوی انیمیشن کوتاه، گرافیک داده ( دارای جایزه و سابقه ی شرکت در جشنواره های متعدد)

مراحل کنکور

یکشنبه 18 تیر 1396 15:16 نویسنده: ملکی چاپ

 

کنکور تصویرمتحرک(انیمیشن)،‌ارتباط تصویری(گرافیک،، تصویرسازی، نقاشی، عکاسی، طراحی صنعتی و مرمت آثار فرهنگی و باستانی با هم برگزار می شود. یعنی به همه دفترچه هایی مشابه در یک صبح یا بعد از ظهر داده می شود ورتبه ی شما در هر رشته اعلام می شود. رتبه ها در رشته های مختلف متفاوت است چون ضریب تاثیر هر درس در رشته های مختلف متفاوت است.

.زبان عمومی و تخصصی 2. فرهنگ و هنروادبیات ایران و جهان 3. نقدهنری و ادبی 4. مبانی نظری عکاسی 5. فن‌شناسی عکاسی 6. مبانی نظری مرمت 7. آسیب‌شناسی و فن‌شناسی آثار 8. مبانی نظری طراحی صنعتی 9. پروژه عملی تصویر متحرک,10.پروژه عملی ارتباط تصویری 11. پروژه عملی تصویر سازی 12.پروژه عملی نقاشی 13. پروژه عملی طراحی صنعتی

ضرایب به ترتیب دروس 1 . تصویرمتحرک (انیمیشن) (2, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0)
2. ارتباط تصویری (2, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0)

3.تصویرسازی(2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0)
4. نقاشی (2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4,0)

5.عکاسی (2, 2, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
6. طراحی صنعتی (2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 4)
7. مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی(2, 2,‌ 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

بعد از اینکه نتایج آمد شما می توانید در رشته هایی که مجاز به انتخاب رشته شده اید ،‌انتخاب رشته و شهر و دانشگاه کنید. رشته های انیمیشن،‌گرافیک،‌نقاشی،‌تصویر سازی و طراحی صنعتی امتحان عملی هم دارند که معمولا در اواخر تیرماه برگزار می شود (البته امتحان طراحی صنعتی استئناست و در اوایل خرداد برگزار می شود). اما اگر شما حتی در همه ی این رشته ها هم مجاز به انتخاب رشته شده باشید از بین رشته های عملی دار تنها ماکزیمم دو رشته را می توانید انتخاب کنید و آزمون عملی اش را بدهید. نتایج نهایی پس از احتساب آزمون عملی با ضریب 4 در شهریور اعلام می شود.http://aloobaloo.ir

پی نوشت: این مطلب را در سال 89 نوشته ام بنابراین امکان تغییرات احتمالی را در نظر بگیرید و حتما به دفترچه مراجعه کنید -- نویسنده آلوبالو

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.