استودیو آلوبالو

استودیوی انیمیشن کوتاه، گرافیک داده ( دارای جایزه و سابقه ی شرکت در جشنواره های متعدد)

کار زیبای جشنواره

پنج‌شنبه 14 دی 1396 15:39 نویسنده: ملکی نظرات: 0 نظر چاپ

 دریافت کارت دعوت شرکت در مراسم اختتامیه ی جشنواره بسیار خوشحال کننده بود. همیشه جزئیات است که جشنواره ها را از هم متفاوت می کند، گاهی جشنواره ای خرج زیادی میکند اما محبوبیتی پیدا نمی کند. در حالی که جشنواره ی پاسارگاد ویژگی خاصی دارد و آن احترام و ارزشی است که تک تک شرکت کنندگان قائل می شود، تماس با شرکت کنندگان، ارسال دعوت نامه ی پستی واقعا شگفت انگیز است و احساس خوبی به شرکت کنندگان می دهد، این در شرایطی است که گاهی جشنواره های محلی یا داخلی هیچ اطلاعی شامل پیامک، ایمیل و ... به شرکت کنندگان در مورد پذیرفته شدن، نشدن، روزهای جشنواره نمی دهند و بارها شده که از طریق دوستان متوجه ی پذیرفته شدن کار در جشنواره ای شده و حضوری جهت دریافت دفترچه و ... رفته ایم. 

این کار زیبای جشنواره پاسارگاد قابل تقدیر است. 

سی وشش وضعیت نمایشی

پنج‌شنبه 14 دی 1396 15:23 نویسنده: ملکی نظرات: 0 نظر چاپ

سی وشش وضعیت نمایشی

گوته : گوتزی معتقد است که فقط سی وشش وضعیت نمایشی وجود دارد.شیلر سعی کرد تا وضعیت های  بیشتری  پیدا کند اما حتی  نتوانست به همان تعدادی که گوتزی گفته بود دست یابد.  

 

1

لابه

(Supplication)

عواملی که وجودشان ضروری است :

ستمگر- التماس کننده - قدرت قانونیکه درستی تصمیمیش مورد تردید است.

2

رهایی

(Deliverance)

<p class=" " align="left" style="text-align:right; text-autospace:none">عوامل: نگون  بخت - تهدیدکننده - منجی

این وضعیتبه نوعی عکس وضعیت اول است.

3

انتقام جنایت

(Crime pursued by vengeance)

عوامل: جانی و انتقام گیرنده

4

انتقام جویی میان خویشاوندان

(Vengeance taken for kindred upon kindred)

عوامل:خویشاوند انتقام گیرنده - خویشاوند مجرم -خاطره ی قربانی رابطه ی خویشاوندی بین آن ها

5

تعقیب

(Pursuit)

عوامل :فراری و مکافات

این وضعیت معرف نوعی انتقال به شکل مجهول وضعیت های سوم و چهارم و کلیه  وضعیت هایی است که خطر شخص را تعقیب می کند.تمایزاینست که در این  وضعیت عوامل انتقام گیرنده در درجه دوم اهمیت قرار دارند.

6

بلا

(Disaster)

عوامل: قدرتی منهزم - دشمنی پیروز یا پیک

7

قربانی خشونت یا بدبختی

(Falling prey to cruelty or misfortune)

عوامل : بدبخت -   ارباب یا بدبختی

این وضعیت تشریح خشونت بار وتعمدی قلب و بیان کننده بدبینی تمام عیار است.

8

شورش

(Revolt)

عوامل :جبار و شورشی

9

تهور جسورانه

(Daring enterprise)

عوامل :رهبری  جسور- شخص یا شیئی مورد  نظر

تضادی که چهارچوب همه وضعیت های نمایشی را شکل می دهد در وضعیت نهم به وضوح طراحی شده است:طرحی هوشمندانه-تلاشی جسورانه-خونسردی وپیروزی

10

آدم ربایی

(Abduction)

عوامل : رباینده - ربوده شده - محافظ

11

معما

(Enigma)

عوامل : طراح معما - جستجوگر - معما

این وضعیت  جاذبه ی تئاتری  بسیاری دارد زیرا تماشاگر که کنجکاوی اش به شدا تحریک شده  است آنچنان مجذوب می شود که تصور میکند خود حلال مشکل است. وضعیت یازدهم نبرد ذکاوت با امیال  مخالف است و در مرحله  ای از طرح معما رمزی می شود.

12

دستیابی

(Obtaining)

 عوامل :وکیل و طرف دعوی یا دو طرف معارضه و داور

از اینجا سیاست و سخنوری وارد نمایش می شود.در این وضعیت رسیدن به  هدفی یا به دست  اوردن شیئی مورد نظر است.چه منافعی به خطر می افتد چه استدلال های سنجیده ای  برانگیخته می شود.چه افراد متنفذی وارد معرکه می شوند.چه واسطه ها و چه تمهیداتی  به کار گرفته می شود تا خشم به خیرخواهی و عداوت به گذشت تبدیل شود تا غارتگر به جای غارت شده بنشیند. چه ادعاها که نمیکنند و چه نیرنگ ها برای بطلان آن زده نمی شود.چه اسناد غیرمنتظره ای که رو نمیشود.این کشمشکش جدلی که بین خرد و احساس پیدا میشود گاهی زیرکانه ومتقاعد کننده  است و گاهی پر قدرت و خشن.وضعیتی طبیعی و اصیل.

13

عداوت میان خویشاوندان

(Enmity of kinsmen)

عوامل:خویشاوند  بدخواه - خویشاوندی منفور یا  کینه توز

هرقدر  پیوندهایی که موجب وحدت خویشاوندان است به دشمنی نزدیکتر گردد به همان اندازه فوران تنفر خطرناکتر میشود. هنگامی که تنفر متقابل است وضعیت بهتر از تنفر یک جانبه است که در آن یکی ستمگر و دیگری قربانی است.دشواری بزرگ زمانی رخ میدهد  که عامل فقدان توافق را که به قدری نیرومند  بوده که موجب پاره شدن  این پیوند شده بیابیم و به نحوب متقاعد کننده بازنمایی کنیم.

14

رقابت میان خویشاوندان

(Rivalry of kinsmen)

عوامل :خویشاوند مطلوب -خویشاوند مطرود- مورد رقابت

تفاوت این/pspan lang=/font2font face=/p /spantahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif وضعیت با وضعیت قبل در این است که اینجا علت منازعه در شکل آدمی تجسم یافته است.

15

زنای مرگبار

(Murderous adultery)

 عوامل :دو زنا کار- شوهر یا زنی که به او خیانت شده است.

16

جنون

(Madness)

عوامل :دیوانه و قربانی

اگر سه مرحله ی علت شناسی جنون -حمله ی بیماری و بازگشت به موقعیت عادی با قدرت و استحکام مساوی پرداخت شود اثری بسیار شایسته حاصل  خواهد  شد.

17

بی احتیاطی شوم</strong>

(Fatal imprudence)

عوامل :بی احتیاط -قربانی یا مورد گمشده

کنجکاوی -ساده لوحی -حسادت -خواب-گرسنگی-شهوت و...میتوانند موجب بی احتیاطی شوند.

18

جنایات ناخواسته ی عشق

(Invoiuntary crimes of love)

عوامل : عاشق-معشوق-افشاگر

19

قتل  خویشاوندی ناشناخته

(Slaying of  kinsman unrecognized)

عوامل : قربانی ناشناخته - قاتل

20

<;span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:115%; font-family:">ایثاردرراه آرمان

(Self sacrificing for an ideal)

عوامل:آرمان-قهرمان-وام دار-شخص یا چیزفدا  شده

چهار موضوع قربانی کردن که وضعیت بیستم اولین آن هاست سه رده ی گوناگون رویاروی ما قرارمی دهد: خدایان - خویشاوندان-امیال. در این وضعیت ها حیطه کشمکش  دیگر جهان مرئی نیست  بلکه قلمرو روح است.

21

فداکاری به سبب خویشاوندی

(Self sacrifice for kindred)

عوامل :قهرمان-خویشاوند-وام دار-شخص یا چیز فدا شده

22

همه چیز فدای هوس

(All sacrificed for a passion)

عوامل:عاشق-هوس شوم-شخص یا چیز فدا شده

23

ضرورت قربانی کردن عزیزان

(Necessity of sacrificing loved ones)

عوامل:عزیز قربانی شده -قهرمان-ضرورت قربانی کردن

24

رقابت فرادست و فرودست

(Rivalry of superior and inferior);

عوامل:طرف فرادست-طرف فرودست-مورد رقابت

25

زنا

(Adultery)

عوامل :زن یا شوهر فریب خورده-دو زناکار

26

جنایات عشقی

(Crimes of love)

عوامل:عاشق-معشوق

این وضعیت تنها وضعیت تراژیک در میان تمام وضعیت هایی است که بر اساس عشق  بنا شده اند.

27

کشف خطا کاری محبوب

(Discovery of the dishonor of a loved one)

عوامل:کاشف-گناهکار

28

موانع  عشق ورزیدن

(Obtacles of love)

عوامل:دو عاشق -یک مانع

29

عشق به دشمن

(An enemy loved)

عوامل:دشمن محبوب- عاشق- بیزار

30

جاه طلبی

(Ambition)

عوامل:جاه طلب-جاه خواستنی-دشمن

31

تعارض با یک خدا

(Conflict with a God)

عوامل:موجودی میرا - موجودی نامیرا

از میان تمامی وضعیتها این وضعیت کهن ترین  است و در بنای  شگرف آن میتوان تمام یا تقریبا تمامی وضعیت های نمایشی را درآن گنجاند.

32

حسادت بی جا

(Mistaken jealousy)

عوامل:حسود - موضوع مورد حسادت-توطئه ی فرضی- علت یا عامل اشتباه

33

قضاوت اشتباه

(Erroneous judgement)

عوامل:اشتباه کننده-قربانی اشتباه-علت یا عامل اشتباه-مجرم

34

پشیمانی

(Remorse)

عوامل:خطاکار-قربانی یا خطا-پرسشگر

35

بازیابی گمشده

(Recovery of a lost one)

عوامل:جستجوگر-بازیافته

36

از دست دادن محبوب

(Loss of loved ones)

عوامل:خویشاوندی مقتول -خویشاوندی شاهد -جلاد

***

* برگرفته از کتاب " سی وشش وضعیت نمایشی" نوشته ی ژرژ پلتی

جلوه های ویژه

پنج‌شنبه 14 دی 1396 15:22 نویسنده: ملکی نظرات: 0 نظر چاپ

صطلاحاتی در این شاخه 

جلوه های مقابل دوربین

1) ماسک ثابت (Math cashes)

2) نقاشی شیشه (Glass Shot)

3) ماسک معلق Hanging miniature

4) آینه روی شیشه ( شافتان شات)

5) Front projection

6) back projection

7)Matte painting

8)  Dynamation

کابل ، گلوله ، گریم

انیماترونیکس

نکته کنکوری صدا در عروسی و البته دزدان دریایی کارائیب و مسترینگ

اتانولاژ

Dominant color

blow up (resize)

ambient

edge light

bullet in photography / photogrametry

dithering

anti alias

tone plot

raster

presense sensor

subdivision surface

motion control

 facial capture

 تبلیغ جان لستر برای جذب پیکسار، از انیمیشن بلدید بیاید نگران کامپیوتر نباشید آن را به شما یاد می دهیم

ری هری هاوزن و حافظه ی پیش حرکتی اش و اینکه حتی قبل از بیان جان لستر او moving hold  را به کار می برده

جدول تاریخ انیمیشن در joshuamosley

پنج‌شنبه 14 دی 1396 15:21 نویسنده: ملکی نظرات: 0 نظر چاپ

جدول تاریخ انیمیشن در joshuamosley

1824:Peter Roget presented his paper 'The persistence of vision with regard to moving objects' to the British Royal Society.
1831:Dr. Joseph Antoine Plateau (a Belgian scientist) and Dr. Simon Rittrer constructed a machine called a phenakitstoscope. This machine produced an illusion of movement by allowing a viewer to gaze at a rotating disk containing small windows; behind the windows was another disk containing a sequence of images. When the disks were rotated at the correct speed, the synchronization of the windows with the images created an animated effect.
1872:Eadweard Muybridge started his photographic gathering of animals in motion.
1887:Thomas Edison started his research work into motion pictures.
1889:Thomas Edison announced his creation of the kinetoscope which projected a 50ft length of film in approximately 13 seconds.
1889:George Eastman began the manufacture of photographic film strips using a nitro-cellulose base.
1892:Emile Renynaud, combining his earlier invention of the praxinoscope with a projector, opens the Theatre Optique in the Musee Grevin. It displays an animation of images painted on long strips of celluloid.
1895:Louis and Augustine Lumiere issued a patent for a device called a cinematograph capable of projecting moving pictures.
1896:Thomas Armat designed the vitascope which projected the films of Thomas Edison. This machine had a major influence on all sub-sequent projectors.
1906:J. Stuart Blackton made the first animated film which he called "Humorous phases of funny faces." His method was to draw comical faces on a blackboard and film them. He would stop the film, erase one face to draw another, and then film the newly drawn face. The Ôstop-motionÕ provided a starting effect as the facial expressions changed be fore the viewerÕs eyes.
1908:In France Emile Cohl produced a film, Phantasmagorie which was the first depicting white figures on a black background.
1910:Emile Cohl makes En Route the first paper cutout animation. This technique saves time by not having to redraw each new cell, only reposition the paper.
1911:Winsor McCay produced an animation sequence using his comic strip character "Little Nemo."
1913:J.R. Bray devised "Colonel Heeza Liar," and Sidney Smith created "Old Doc Yak."
1914:John R Bray applies for a patent on numerous techniques for animation. One of the most revolutionary being the process of printing the backgrounds of the animation.
1914:Winsor McCay produced a cartoon called "Gertie, The Trained Dinosaur" which amazingly consisted of 10,000 drawings.
1914:Earl Hurd applies for a patent for the technique of drawing the animated portion of an animation on a clear celluloid sheet and later photographing it with its matching background. [Cel animation]
1917:The International Feature Syndicate released many titles including "Silk Hat Harry","Bringing Up Father", and "Krazy Kat".
1919:Pat Sullivan created an American cartoon "Felix the Cat."
1926:The first feature-length animated film called "El Apostol" is created in Argentina.
1923:Walt and Roy Disney found Disney Brothers Cartoon Studio.
1923:Walt Disney extended Max Fleischer's technique of combining live action with cartoon characters in the film "Alice's Wonderland".
1927:Warner Brothers released "The Jazz Singer" which introduced combined sound and images.
1928:Walt Disney created the first cartoon with synchronized sound called "Steam Boat Willy".
1930:The King of Jazz is produced by Universal. In it is a short animated sequence done by Walter Lantz. It is the first animation done with the two strip technicolor process
1934:Urb Irwek creates a multi-plane camera. This camera is capable of filming several separate layers of cels giving the final frame a truly three dimensional look.
1943:John and James Whitney produced "Five Abstract Film Exercises."
1945:Harry Smith produced animation by drawing directly onto film.
1957:John Whitney used 17 Bodine motors, 8 Selsyns, 9 different gear units and 5 ball integrators to create analog computer graphics.
1961:John Whitney used differential gear mechanisms to create film and television title sequences.
1963:Ivan Sutherland and SKETCHPAD at MIT/Lincoln Labs
1964:Ken Knowlton, working at Bell Laboratories, started developing computer techniques for producing animated movies.
1972:University of Utah, Ed Catmull develops an animation scripting language and creates an animation of a smooth shaded hand. Ref: E. Catmull, "A System for Computer Generated Movies", Proceedings of the ACM National Conference, 1972. (In the SIGGRAPH 98 Seminal Graphics collection.)
1972:University of Utah, Fred Parke creates first computer generated facial animation. >Ref: F. Parke, "Computer Generated Animation of Faces", Proceedings of the ACM National Conference, 1972. (In the SIGGRAPH 98 Seminal Graphics collection.)
1974:National Research Council of Canada releases Hunger/La Faim directed by Peter Foldes and featuring Burtnyk and Wein interactive keyframing techniques. Ref: N. Burtnyk and M. Wein, "Interactive Skeleton Techniques for Enhancing Motion Dynamics in Key Frame Animation", Communications of the ACM, 19(10), October 1976. (In the SIGGRAPH 98 Seminal Graphics collection.)
1982:Tron, MAGI, movie with CG premise
1983:Bill Reeves at Lucasfilm publishes techniques for modeling particle systems. "Demo" is Star Trek II: The Wrath of Kahn. The paper also promotes motion blur. Ref: W. Reeves, "Particle Systems -- A Technique for Modeling a Class of Fuzzy Objects", Computer Graphics, 17(3), July 1983. (In the SIGGRAPH 98 Seminal Graphics collection.)
1984:The Last Starfighter, CG is used in place of models
1984:Porter and Duff at Lucusfilm publish paper on digital compositing using an alpha channel. Ref: T. Porter and T. Duff, "Compositing Digital Images", Computer Graphics, 18(3), July 1984. (In the SIGGRAPH 98 Seminal Graphics collection.)
1985:Girard and Maciejewski at OSU publish a paper describing the use of inverse kinematics and dynamics for animation. Their techniques are used in the animation "Eurythmy." Ref: M. Girard and A. A. Maciejewski,"Computational Modeling for the Computer Animation of Legged Figures", Computer Graphics, 19(3), July 1985. (In the SIGGRAPH 98 Seminal Graphics collection.)
1985:Ken Perlin at NYU publishes a paper on noise functions for textures. He later applied this technique to add realism to character animations. Ref: K. Perlin, "An Image Synthesizer", Computer Graphics, 19(3), July 1985. (In the SIGGRAPH 98 Seminal Graphics collection.)
1987:John Lasseter at Pixar publishes a paper describing traditional animation principles. "Demos" are Andre and Wally B and Luxo Jr. Ref: J. Lasseter,"Principles of Traditional Animation Applied to 3D Computer Animation", Computer Graphics, 21(4), July 1987. (In the SIGGRAPH 98 Seminal Graphics collection.)
1987:Craig Reynolds then at Symbolics (now at Dreamworks SKG) publishes a paper on self-organizing behavior for groups. "Demos" are Stanley and Stella and Batman Returns. Ref: C. W. Reynolds, "Flocks, Herds, and Schools: A Distributed Behavioral Model", Computer Graphics, 21(4), July 1987. (In the SIGGRAPH 98 Seminal Graphics collection.)
1988:Willow uses morphing in live action film
1992:Beier and Neely, at SGI and PDI respectively publish an algorithm where line correspondences guide morphing between 2D images. "Demo" is Michael Jackson video Black and White. Ref: T. Beier and S. Neely,"Feature-Based Image Metamorphosis", Computer Graphics, 26(2), July 1992. (In the SIGGRAPH 98 Seminal Graphics collection.) v
1993:Chen and Williams at Apple publish a paper on view interpolation for 3D walkthroughs. Ref: S. E. Chen and L. Williams, "View Interpolation for Image Synthesis", Computer Graphics Proceedings, Annual Conference Series, 1993. (In the SIGGRAPH 98 Seminal Graphics collection.)
1993:Jurassic Park use of CG for realistic living creatures
1995:Toy Story first full-length 3D CG feature film

 


7 اصل خلاقیت پیکسار از جان لستر

پنج‌شنبه 14 دی 1396 15:21 نویسنده: ملکی نظرات: 0 نظر چاپ

اصل خلاقیت پیکسار از جان لستر

7 Creative Principles of Pixar by John Lasseter

  1. Never come up with just One Idea.
  2. Remember the First Laugh.
  3. Quality is great Business Plan.
  4. Its all about The Team.
  5. Fun invokes Creativity not Competition!
  6. Creative output always reflects The Person at The Top.
  7. Surround Yourself with Creative People You Trust!

برای مشاهده ی توضیحات در باره ی هر کدام کلیک کنید لینک  1   لینک 2

همچنین اگر می خواهید توضیحات را به زبان فارسی بخوانید از اینجا استفاده کنید.

در حاشیه :‌اولین فیلم لَسِتر چه بوده؟The Adventures of André and Wally B